اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول

اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول

1st International Conference on Responsible Citizen

پوستر اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول

اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۰ تا ۲۹ آذر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش بین المللی شهروند مسئول

اهداف همایش
1-تبیین صحیح، روشن و جامع از حقیقت – شناسایی امر به معروف و نهی از منکر در عرصه داخلی و جهانی به ویژه در عصر جهان‌شمولی مفاهیم و واژه‌های حوزه علوم انسانی همچون حقوق شهروندی و حقوق بشر
2-تلاش برای طرح یک گفتمان مهم قرآنی در عرصه جهانی
3-تلاش برای غالب نمودن این گفتمان در راستای رسالت جهان شمولی دین مبین اسلام
4-ارائه مدلی موفق در پرتو امر به معروف و نهی از منکر برای اداره جوامع و کلاً جامعه جهانی و زمینه‌سازی برای تحقق حکومت واحد جهانی اسلام.
5-تلاش برای نمایاندن گفتمان حقیقت مدار و عدالت‌گرایانه همراه با عقلانیت و معنویت دین اسلام با محوریت امر به معروف و نهی از منکر در عرصه جهانی
6-تلاش برای دفاع از حقانیت اسلام با محوریت اصل و اساس همه فرائض دینی امر به معروف و نهی از منکر
7-تلاش برای کاستن از نقاط ضعف و آسیب‌ها و چالش‌هایی که انسان امروزی را دلیل دور شدن از دین با آن درگیر است و از طرف دیگر نزدیک نمودن آنها به جایگاه این فریضه الهی و آشنا نمودن انسان‌ها با نقش بی‌بدیل امر به معروف و نهی از منکر در زندگی شخصی و جمعی، داخلی و بین‌المللی.
8-نظریه‌پردازی در حوزه علوم انسانی در روابط انسانی با محوریت امر به معروف و نهی از منکر در حوزه داخلی و خارجی
9-مقابله با اعتقادات انحرافی و اندیشه‌های تسامح، تساهل، مداهنه‌گرایانه که در تقابل با مفاهیم ناب دینی از جمله حیا، عفت، غیرت و پاکدامنی می‌باشد.

محورهای عملی همایش
مفهوم شناسی
1-شهروند مسئول، آمر به معروف و ناهی از منکر ونظارت عامه وهمگانی
2-مفهوم‌شناسی امر به معروف و نهی از منکر در قرآن کریم و سنت
3-نیازشناسی و تحولات مفهومی امر به معروف و واژگان مرتبط (انذار، نظارت، تذکر، نصیحت، جهاد، موعظه، ...)
4-تحولات مفهومی امر به معروف نهی از منکر در فقه امامیه و فقه عامه
5-منطق حاکم بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه دینی
6-نقش امر به معروف و نهی از منکر در تبیین مفهوم شهروند اسلامی
7-باز تعریف امر به معروف و نهی از منکر در عصر رسانه‌ها و ارتباطات
8-امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه متفکران مسلمان
9-مفهوم‌شناسی امر به معروف و نهی از منکر و نظارت در قوانین اساسی کشورهای اسلامی
10-آسیب‌شناسی مفهومی در امر به معروف و نهی از منکر
11-مفهوم امر به معروف و نهی از منکر و نظارت اجتماعی در اقوام، ادیان و ملل جهان

مبانی نظری
1-مبانی نظری امر به معروف و نهی از منکر در اسلام
2-بنیان‌های نظری حقوق شهروندی و نظارت اجتماعی در متون دینی و اسناد بین‌المللی
3-امر به معروف و نهی از منکر و حریم خصوصی
4-نسبیت‌گرایی و امر به معروف و نهی از منکر

 

 Objectives
1- To provide a comprehensive, accurate, and clear elaboration on the nature of Enjoining the Good & Forbidding the Evil  (a probe into its social and behavioral culture at national and international levels, particularly at the present age of universality of humanities’ vocabulary such as Human Rights and Civil Rights)
2- To put forward an outstanding Quranic dialogue at global level on enjoining the good and forbidding the evil (social monitoring)
3- To universalize the abovementioned dialogue according to the global mission of Islam
4- To present a successful model for popular social monitoring in light of enjoining the good  and forbidding the evil for management of societies (preparing the grounds for the establishment of unique global Islamic government)
5- To introduce a truthful, just dialogue at global level based on Islamic intellectualism and spirituality, focusing on the concept of enjoining the good  and forbidding the evil
6- To defend the truth of Islam in light of enjoining the good  and forbidding the evil 
7- To study weak points and challenges facing mankind in today world due to separation of societies from religion; also to make societies nearer to the mandatory duty of enjoining the good  and forbidding the evil through highlighting its matchless role in social and individual life
8- Theorizing interaction and relations among people based on the concept of enjoining the good  and forbidding the evil at local and international levels in order to localize the relevant branches of science
9- To confront deviant beliefs and thoughts such as illogical toleration and flattery, which are against pure Islamic concepts like modesty, chastity, zeal, and decency

Concept of Enjoining the Good and Forbidding the Evil
1- Responsible Citizen: The one who enjoins the good and forbids the evil : social and public monitoring
2- The concept of enjoining the good  and forbidding the evil in the Holy Quran and Islamic tradition
3- How to find out the modern needs of societies; conceptual developments of enjoining the good and relevant terms (e.g. warning, monitoring, reminding, recommending, advising, Jihad, preaching, …)
4- Conceptual developments of enjoining the good  and forbidding the evil in Shiah and Sunni jurisprudential teachings
5- The ruling logics over the religious duty of enjoining the good  and forbidding the evil  from the viewpoint of Islamic thought
6- The role of enjoining the good  and forbidding the evil in elaborating the concept of Muslim Citizen
7- Redefinition of the culture of enjoining the good  and forbidding the evil at the age of communications and media
8- The culture of  enjoining the good  and forbidding the evil in the ideas of Muslim thinkers
9- The concept of enjoining the good  and forbidding the evil in the Constitutions of Muslim countries
10-  How to recognize the harms affecting the concept of enjoining the good  and forbidding the evil
11-  The concept of enjoining the good  and forbidding the evil and social monitoring in different nations, ethnics, and religions around the world

Theoretical Basics
1- Theoretical basics of enjoining the good  and forbidding the evil in Islam
2- Theoretical fundamentals for civil rights and social monitoring in religious texts and international documents
3- Enjoining the good  and forbidding the evil and respecting the privacy of people
4- Relativism and enjoining the good  and forbidding the evil

Territory of Enjoining the Good and Forbidding the Evil
1- Enjoining the good  and forbidding the evil: Establishment of global peace and security
2- Enjoining the good  and forbidding the evil: Promotion of social capitals
3- Role models for enjoining the good  and forbidding the evil in the Holy Quran (verbal exhortation, public duty)
4- Enjoining the good and forbidding the evil: promotion of international relations (verbal exhortation & public duty; social and public monitoring)
5- Enjoining the good  and forbidding the evil: Social monitoring, social security, and developmentمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول