سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن

سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن

The third International Conference on Recent Advances in Railway Engineering (ICRARE2013)

سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران در شهر تهران برگزار گردید.


 برگزاری شکوهمند دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن ، ICRARE2009 در دانشگاه علم و صنعت ایران، استقبال کم نظیر اساتید ، محققین و صنعتگران داخلی و خارجی و دستاوردهای ارزشمند این کنفرانس ، قطب علمی حمل و نقل ریلی کشور و دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران را بر آن داشت تا سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن ، ICRARE2013 را با انگیزه ای دو چندان در دهم و یازدهم اردیبهشت 1392 و با همکاری کلیه مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و صنعتی مرتبط با این حوزه در کشور برگزار نماید. با توجه به نقش ویژه حمل و نقل ایمن در جوامع بشری، اهمیت علوم و فناوریهای ریلی در جهان و بخصوص در ایران روز به روز نمایان تر شده و لزوم یافتن راهکارهای جدید و بهسازی روش ها را برای بهبود شرایط آشکار تر می گردد. این کنفرانس فرصتی خواهد بود تا پژوهشگران و صاحب نظران در حوزه های گوناگون صنعت ریلی به ارایه آخرین دستاوردها و تبادل نتایج جدیدترین تحقیقات و نو آوریهای خود بپردازند. لذا از کلیه متخصصین و اندیشمندان گرامی دعوت می شود با شرکت در برنامه های متنوع این کنفرانس شامل ارائه مقالات، کارگاههای تخصصی، سخنرانی های کلیدی، بازدیدهای صنعتی، و نمایشگاه تخصصی در این رویداد بین المللی مشارکت نمایند.

اهداف :

دانشگاه علم وصنعت ایرا ن میزبان سومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن (ICRARE2013) دراردیبهشت ماه1392خواهد بود. این کنفرانس باهدف گسترش مرزهای دانش و تبادل نظر علمی و فنی در ابعاد مختلف مهندسی راه آهن و ارائه یافته های نوین توسط پژوهشگران و اندیشمندان مراکز پژوهشی و دانشگاه ها با محوریت راه آهن پرسرعت برگزار میگردد .

برنامه های کنفرانس:

 • ارائه مقالات بصورت پوستر و شفاهی
 • سخنرانی های کلیدی
 • کارگاه های آموزشی
 • نمایشگاه تخصصی
 • بازدید پروژه های صنعتی

محورهای کنفرانس

 • ناوگان ریلی
 • راه­آهن برقی
 • ایمنی در راه­آهن
 • کنترل و سیگنالینگ
 • خط و سازه های ریلی
 • اقتصاد و حمل و نقل ریلی
 • فناوری قطار های پر سرعت  
 • مترو و سامانه های ریلی درون شهری
   

 

 

 

 

 

 

 مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن