کنگره بین المللی حقوق شهروندی

کنگره بین المللی حقوق شهروندی

International Congress on Citizenship rights

پوستر کنگره بین المللی حقوق شهروندی

کنگره بین المللی حقوق شهروندی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۵ تا ۸ اسفند ۱۳۹۵ توسط موسسه دانش گستر حقوق شهروندی در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنگره:

محور اول: تبیین مفهوم حقوق شهروندی
محور دوم : حقوق شهروندی در آموزه های دینی
محور سوم: حقوق شهروندی در نظام حقوق بین الملل
محور چهارم: حقوق شهروندی در نظام حقوق داخلی
محور پنجم: حقوق شهروندی و دادرسی قضائی
محورششم: حقوق شهروندی و فرهنگ
محور هفتم: حقوق شهروندی و رسانه
محور هشتم: حقوق شهروندی و سازمان های مردم نهاد
محور نهم: حقوق شهروندی و اقتصاد
محور دهم: حقوق شهروندی و آسایش، رفاه و تامین اجتماعی
محور یازدهم:حقوق شهروندی و شهرداری ها
محور دوازدهم: حقوق شهروندی و گروه های آسیب پذیر
محور سیزدهم: حقوق شهروندی و آموزش
محور چهاردهم: حقوق شهروندی و سلامت
محور پانزدهم: حقوق شهروندی و محیط زیست