کنگره بین المللی حقوق شهروندی

کنگره بین المللی حقوق شهروندی

International Congress on Citizenship rights

پوستر کنگره بین المللی حقوق شهروندی

کنگره بین المللی حقوق شهروندی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۵ تا ۸ اسفند ۱۳۹۵ توسط موسسه دانش گستر حقوق شهروندی در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای کنگره:

محور اول: تبیین مفهوم حقوق شهروندی
محور دوم : حقوق شهروندی در آموزه های دینی
محور سوم: حقوق شهروندی در نظام حقوق بین الملل
محور چهارم: حقوق شهروندی در نظام حقوق داخلی
محور پنجم: حقوق شهروندی و دادرسی قضائی
محورششم: حقوق شهروندی و فرهنگ
محور هفتم: حقوق شهروندی و رسانه
محور هشتم: حقوق شهروندی و سازمان های مردم نهاد
محور نهم: حقوق شهروندی و اقتصاد
محور دهم: حقوق شهروندی و آسایش، رفاه و تامین اجتماعی
محور یازدهم:حقوق شهروندی و شهرداری ها
محور دوازدهم: حقوق شهروندی و گروه های آسیب پذیر
محور سیزدهم: حقوق شهروندی و آموزش
محور چهاردهم: حقوق شهروندی و سلامت
محور پانزدهم: حقوق شهروندی و محیط زیست