اولین کنگره بین المللی داروسازی نوین

اولین کنگره بین المللی داروسازی نوین

1st international congress on pharmacy updates

پوستر اولین کنگره بین المللی داروسازی نوین

اولین کنگره بین المللی داروسازی نوین در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ توسط مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و نشریه پزشکی دارویی نوین دارو و سازمان غذا و دارو در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره:
فارماسیوتیکس
بیوفارماسیوتیکس،فارماکوکینتیک و متابولیسم دارو
رادیوفارمسی
فارماسیوتیکال بیوتکنولوژی
فارماسیوتیکس
شیمی و شیمی دارویی
طراحی داروها
فارماکوگنوزی
طب سنتی و داروهای گیاهی
فیتوشیمی
پبتید،پروتئین و مونوکلونال آنتی بادی ها
فارماکوژنتیک و درمان انفرادی
حامل ها و سیستم های دارورسانی نوین
واکسن ها
فارماکولوژی
سم شناسی
داروسازی بالینی
داروسازی عمومی و اجتماعی
فارماکواپیدمیولوژی
اقتصاد و مدیریت دارویی
غذاهای درمانی
کنترل دارو و مواد افزودنی
داروهای مکمل و انرژی زا
انجمن ها و سازمانهای غیردولتی دارویی