اولین همایش ملی اطلاعات، ارتباطات، مردم و جامعه

اولین همایش ملی اطلاعات، ارتباطات، مردم و جامعه

پوستر اولین همایش ملی اطلاعات، ارتباطات، مردم و جامعه

اولین همایش ملی اطلاعات، ارتباطات، مردم و جامعه در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اهواز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

-    ارائه نتایج آخرین تحقیقات انجام شده در زمینه های علم اطلاعات و ارتباطات
-   آشنائی کلیه محققان اعم از اساتید، دانشجویان و نخبگان و سایر علاقمندان با زمینه های تحقیقاتی موجود در علم اطلاعات و دانش شناسی
-   ارائه راهکارهایی جهت  شناخت رفتارهای اطلاعاتی کاربران و حل مشکلات آنان در کشور
-   بحث و تبادل نظر در خصوص چشم انداز تحقیقاتی و اجرائی در علم اطلاعات و ارتباطات 

 

محورهای همایش:


    اطلاعات:  
-    شناخت و سرمایه گذاری در ابعاد چند گانه اطلاعات؛  
-    ارزش گذاری زمانی اطلاعات؛
-    مدیریت و هدایت اطلاعات در جهان امروز؛
-    دیداری سازی اطلاعات (ترسیم نگاشت های علمی، تحلیل شبکه های اجتماعی هم¬نویسندگی، ساختار حوزه های علمی)؛
-    چگونگی دسترسی به اطلاعات و فرآیند آگاهی جامعه ؛
-    نقش و جایگاه آی. سی. تی (ICT) در جریان اطلاعات؛
-   اجرای مدیریت دانش در سازمان های کشور به منظور هدایت آنها به سوی نوآوری و تعالی؛
-    کتابخانه ها ی تخصصی و برآوردن نیازهای اطلاعاتی تخصصی جامعه خبره؛
 
ارتباطات :
 
-   نقش ارتباطات در دستیابی به اطلاعات؛
-    وابستگی اطلاعات و ارتباطات در عرصه عمل ؛
-   ارتباطات شخصی و اجتماعی کاربران و کتابداران و توسعه اطلاعاتی ؛
-    دامنه سرمایه گذاری بر روی ارتباطات در کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی؛   
-    رسانه های ارتباطی، غنا بخشی  و انتقال اطلاعات؛
-    شکاف اطلاعاتی و چالش های اجتماعی؛
-    کتابخانه ها، رسانه های جمعی: تقابل یا تعامل؛
-    فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات، امنیت و جامعه؛
-   نقش فناوری های ارتباطاتی در متحول ساختن کتابخانه ها؛
-    فناوری های ارتباطی و کتابخانه ها: فرصت ها و تهدیدها؛
-   فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و آموزش کتابداران و کاربران؛
-    نقش رسانه ها به عنوان ابزار ارتباطی در برآوردن نیازهای اطلاعاتی گروه های قومی؛
 
مردم و جامعه اطلاعاتی
-   راهبردهای ارتباطی کنش گران اجتماعی؛
-   بستر سازی پذیرش اطلاعات در جامعه؛
-   نیازسنجی اطلاعاتی اقشار جامعه؛
-   بهینه سازی فرایند دستیابی به اطلاعات با ساده ترین روش ها؛
-   تاثیرمولفه های ارتباطی- اطلاعی بر جامعه؛
-   ابعاد روان شناختی اطلاعات و ارتباطات در میان جامعه؛
-    ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی انتقال و استفاده  از اطلاعات در شبکه های اجتماعی؛
-    کتابخانه ها و نیازهای مطالعاتی گروه های خاص (معلولان، روشندلان...) اجتماع؛  
-   هویت، ارتباطات و تعاملات فرهنگی؛
-   ارتباطات بین فرهنگی، فرصت یا تهدید؛
-    دستیابی به اطلاعات روزمره توسط مردم؛مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی اطلاعات، ارتباطات، مردم و جامعه