یازدهمین کنگره سراسری طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

یازدهمین کنگره سراسری طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

11th Iranian Congress of Physical Medicine, Rehabilitation and Electrodiagnosis

یازدهمین کنگره سراسری طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران در تاریخ ۱ آبان ۱۳۸۷ تا ۳ آبان ۱۳۸۷ توسط گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و انجمن طب فیزیکی و توانبخشی فارس در شهر شیراز برگزار گردید.