چهارمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

چهارمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

چهارمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها در تاریخ -۷۸ فروردین -۶۲۱ توسط جهاد دانشگاهی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار خواهد شد.این کنفرانس تحت حمایت مجموعه سیویلیکا نمی باشد و مقالات آن پس از برگزاری در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه نمی شوند.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها