پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

15th Iranian Conference on Optics and Photonics

پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۸۷ تا ۱۰ بهمن ۱۳۸۷ توسط انجمن اپتیک و فتونیک ایران و دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.


پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و نخستین کنفرانس مهندسی فوتونیک (فناوری اپتیک، لیزر و اپتوالکترونیک) در نیمه اول بهمن ماه سال 1387 با هماهنگی انجمن اپتیک و فوتونیک ایران و همکاری دانشگاه اصفهان برگزار می شود؛ در کنار برگزاری کنفرانس تعدادی کارگاه آموزشی روز هفتم بهمن ماه نیز برگزار خواهد شد. این کنفراس محیط مناسبی برای تبادل نظر محققان، متخصصان، مهندسان و صنعتگران کشور فراهم خواهد ساخت. امید است بتوان از این راه با کوشش کلیة اپتیک پیشگان کشور، گام های مثبتی را در راستای اعتلای برنامه های تحقیقاتی و صنعتی کشور در زمینة علم و صنعت اپتیک و فوتونیک برداشت.
از کلیه محققان، متخصصان و صاحبنظران در زمینه های مربوط دعوت می شود مقالات پژوهشی خود را که حاوی یافته های نو در زمینه های موضوعی کنفرانس است و نیز پیشنهادهای خود را برای بهتر برگزار کردن کنفرانس و تشکیل میزگردهای تخصصی به آدرس های مشخص شده کنفرانس ارسال کنند.مقالات پذیرش شده در پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران