نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

9th International Conferences on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS2010)

نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۱ تا ۱۰ آذر ۱۳۹۱ توسط سازمان بنادر و دریانوردی در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش

 1- هیدرودینامیک و مهندسی دریا
·امواج و جریانات
·طوفانهای حاره ای و سونامی
·انتقال رسوب و فرآیند های ساحلی
·روش های نوین اندازه گیری و تحلیل مشخصه های دریایی
·مطالعات خورهای قابل تردد

2- مدیریت سواحل و بنادر
·مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM)
·مدیریت بحران مخاطرات دریایی
·GIS و سنجش از دور
·مدیریت بنادر نسل جدید

3- سازه های دریایی
·طراحی و ساخت سازه های دریایی
·بازرسی، نگهداری و تعمیرات سازه های دریایی
·تجهیزات و مصالح نوین در  ساخت سازه های دریایی
·ارزیابی آیین نامه ها و دستورالعمل های طراحی سازه های دریایی
·حفاظت سواحل

4- آبراهه ها و کانالهای کشتیرانی
·طراحی کانالهای دسترسی و حوضچه ها
·هیدروگرافی و لایروبی
·ناوبری، تجهیزات و علائم کمک ناوبری

5- ایمنی و محیط زیست دریایی
·ایمنی تردد در کانالها، آبراهه ها و بنادر
·اثرات زیست محیطی ساخت و بهره برداری سازه های دریایی
·آلودگی و اثرات زیست محیطی ترددهای دریایی
·زیستگاه های حساس ساحلی و دریایی ایرانمقالات پذیرش شده در نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی