هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

8th International Conferences on Coasts, Ports and Marine Structures

هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی در تاریخ ۴ آذر ۱۳۸۷ تا ۶ آذر ۱۳۸۷ توسط سازمان بنادر و کشتی رانی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی