هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

7th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures

هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی در تاریخ ۶ آذر ۱۳۸۵ تا ۸ آذر ۱۳۸۵ توسط سازمان بنادر و کشتی رانی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی