دومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

دومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

2nd International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures

دومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۷۴ تا ۱۴ آذر ۱۳۷۴ توسط سازمان بنادر و کشتی رانی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی