اولین همایش بین المللی بورس انرژی

اولین همایش بین المللی بورس انرژی

1st International conference Of Energy Exchange

اولین همایش بین المللی بورس انرژی در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۱ تا ۲۵ تیر ۱۳۹۱ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش

تبیین ساختار بهینه معاملاتی در حوزه انرژی

 • چالش های پیش روی قراردادهای فروش در بورس نفت و انرژی
 • فرصت ها و تهدیدات پیش روی بازارهای صادراتی
 • توسعه تجارت نفت و برق در گرو توسعه بورس انرژی
 • انواع قراردادهای تسویه مالی در معاملات خرید و فروش
 • مدیریت ریسک معاملات سهام در حوزه نفت و انرژی
 • چالش های مدیریت نقدینگی در بورس نفت و انرژی
 • توسعه تعاملات حرفه ای میان بورس اوراق بهادار، بورس کالا و بورس انرژی

نقش بانک و موسسات مالی در توسعه بورس انرژی

 • تخصصی سازی و جهت گیری های آتی نظام بانکی در صنعت نفت و برق
 • تعاملات بهینه بازار پول و سرمایه و مدیریت سرمایه گذاری در حوزه های نفت و برق
 • کارکرهای موثر موسسات مالی در ارتقاء الگوهای معاملات سهام در حوزه نفت و انرژی
 • ساختار مالی کشور و چالش های پیش روی معاملات انرژی
 • جایگاه بورس انرژی در توسعه اقتصادی کشور

ابعاد محوری تراز معاملاتی انرژی

 • نقش بورس در تأمین مالی پروژه های حوزه نفت و انرژی
 • مدیریت سرمایه گذاری و اولویت توسعه میادین نفت و گاز مشترک و مرزی
 • صنایع پایین دست در حوزه انرژی و زمینه های سرمایه گذاری در آنها
 • قیمت گذاری محصولات و فراورده های حوزه نفت و برق
 • مدیریت عرضه و تقاضا در حوزه نفت و برق در قلمرو جهانی
 • استفاده از ابزار مشتقه در توسعه معاملات حوزه انرژی

نقش بورس های بین المللی در تحقق جایگاه بورس انرژی

 • الگوبرداری ساختاری و نهادی از بورس های بین المللی در حوزه نفت و برق
 • تامین مالی پروژه ها در حوزه انرژی با مشارکت بورس های خارجی
 • نقش کلوب های چندگانه بورس انرژی در سطح منطقه
 • توسعه بازارهای صادراتی حوزه انرژی با مشارکت بورس های بین المللی

شناسایی و توسعه فرصت های سرمایه گذاری در بخش انرژی

 • توسعه همکاری های بین المللی در انجام پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی و برق
 • اعلام پتانسیل های موجود برای سرمایه گذاری در بخش انرژی
 • تبیین راهبردهای حمایت از سرمایه گذاران در صدور خدمات فنی و مهندسی
 • تبیین بسترهای مناسب جهت توسعه سرمایه گذاری در بخش انرژی

تبیین صحیح ابعاد حقوقی و قانونی در بورس انرژی

 • نقشه راه توسعه نظام سرمایه گذاری در افق 1404 در حوزه نفت و برق
 • قوانین و مقررات حاکم بر نحوه معاملات سهام در حوزه نفت و برق
 • نقش آفرینی بورس انرژی و راهکارهای برون رفت از تحریم های بین المللی
 • زمینه های حقوقی توسعه بازارهای مالی در بورس نفت و برق