دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

02nd Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing

دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۸۱ توسط دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر