نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ورزشی

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ورزشی

پوستر نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ورزشی

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ورزشی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط موسسه آموزشی مدیران خبره نارون و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

 

PART ONE: Management in Individual vs. team sport
   Strategic Management in Sport                      
   Knowledge management in sport
   Information Management in Sport
   Media relations management in sport
   Innovation and technology management in sport
   Social issues and Ethics and Integrity Management in Sport
   Performance management in sport organizations
   Financial management and Accounting in sport organizations
   Leading,Planning,Organizing and Control in sport
   Infrastructures management in sport
   Salary management in sport
   Risk management in sport and Recreation  
   Sport clubs professional management(problems &solutions       
  Marketing and Advertising and promotion in sport organizations     
  Own business management in sport       
  Professional coaching in sport           
  Professional behavior in sport
  Sport venue management     
  Sport event management
  Change Management in sport organizations               
 Supply chain management in sport              
 Human resource management and recruitment in sport organizations       
 Quality management in sport organizations         
 Electronic services management  in sport
 Sport organizations Administration(problems &solutions)  

 

PART TWO: Other Special Issues in Football:  

Management strategies in football     
Investment and assessment of companies & football club     
Leadership and Team Management in football                                                                                & ....مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ورزشی