کنفرانس ملی علوم معدنی

کنفرانس ملی علوم معدنی

پوستر کنفرانس ملی علوم معدنی

کنفرانس ملی علوم معدنی در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ تا ۱۲ شهریور ۱۳۹۳ توسط سازمان نظام مهندسی معدن استان مازندران در شهر ساری برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

- اکتشاف

- استخراج روباز

- تونل سازی

- زمین شناسی

- ژئواینفورماتیک

- فرآوری مواد معدنی

- محیط زیست

- مدلسازی عددی

- مکانیک سنگ و ژئومکانیک نفتمقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی علوم معدنی