دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۵ توسط موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر دبي برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

مدیریت
- مدیریت عمومی
- مدیریت تولید ، فرآیند و عملیات
- مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات ، نوین
- مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی
- مدیریت بازرگانی
- مدیریت پروژه
- اقتصاد کلان
- اقتصاد خرد
- اقتصاد سنجی
- رشد اقتصادی
- نظام های اقتصادی
- اقتصاد توسعه
- اقتصاد کشاورزی
- مدیریت مالی
- رفتار سازمانی
- علوم رفتاری در مدیریت
- مباحث نوین در حسابداری
- بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری
- حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
- مدیریت کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی
- خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی
- توسعه اقتصادی، تولید و مدیریت مالی
- مدیریت استراتژیک
- مدیریت تکنولوژی ، تحقیق و توسعه
- مدیریت آینده پژوهی

علوم اجتماعی
- روانشناسی بالینی
- روانشناسی عمومی
- روانشناسی اجتماعی
- علوم اجتماعی
- علوم تربیتی
- علوم سیاسی
- حقوق بین الملل
- آموزش زبان
- زبان انگلیسی
- هنر
- فلسفه و مبانیمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی