کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع

کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع

پوستر کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع

کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۴ توسط شرکت مدیران ایده پردازان پایتخت ایلیا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع