دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ توسط مرکز همایش های علمی همایش نگار و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی
    -مدیریت کیفیت فراگیر
    -بهره‌ وری و تعالی سازمانی
    -مدیریت عملکرد
    -روشهای حل مساله
 
رهبری و رفتار سازمانی
    -رهبری
   -مدیریت تحول
   -فرهنگ سازمانی
   -ارتباطات سازمانی
   -مدیریت تعارض
   -مدیریت استرس

مدیریت تولید، فرایند وعملیات
    -مدیریت عملیات
    -مدیریت زنجیره تامین
    -پژوهش عملیاتی
    -مدیریت پروژه
    -مدیریت فرایندها

مدیریت مالی
    -مدیریت مالی موسسات
    -مدیریت سرمایه گذاری
    -مدیریت ریسک
    -مدیریت تأمین مالی

مدیریت سیستمها و فناوری اطلاعات
     -مدیریت دانش
    -سیستم‌ های اطلاعاتی
    -تجارت الکترونیکی
    -دولت الکترونیکی
    -استراتژی الکترونیکی

استراتژی و رقابت
    -مدیریت استراتژیک
    -برنامه ریزی استراتژیک
   -تحلیل رقابتی
   -ادغام و خرید
   -پیمان‌های استراتژیک                 

مدیریت منابع انسانی    
   -آموزش و توسعه
   -سیستم‌های جبران خدمات
   -نظام‌های ارزشیابی عملکرد کارکنان
   -جذب و گزینش کارکنان

مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
    -تحقیق و توسعه
   -سیاستگذاری تکنولوژی
   -انتقال تکنولوژی
   -استراتژی تکنولوژی
   -نوآوری و کارآفرینی

مدیریت بازار
    -استراتژی بازار
    -تحقیقات بازار
    -صادرات و بازاریابی بین المللی
    -خدمات پس ازفروش
    -مدیریت ارتباط با مشتریان
    -تبلیغات
    -قیمت‌ گذاری

حکمرانی، اخلاق و مسئولیت اجتماعی
    -حکمرانی خوب
    -سازمان های غیر دولتی 
    -روابط دولت و بخش خصوصی
    -نقش شبکه ها در تصمیم گیری
    -الگوهای اخلاق حرفه‌ای
    -مسئولیت پذیری و شفافیت در سازمانها، ارتباط بین بنگاه و جامعه 

مدیریت بهبود کیفیت فرآیند یاددهی - یادگیری 
   -روش های نوین آموزشی، آموزش و فناوری اطلاعات
   -آموزش و ارزشیابی
   -آموزش و کارآفرینی 
   -تاثیر عوامل محیطی بر آموزش    

مدیریت عمومی
    -سازماندهی و ساختار سازمانی
    -نظام‌های کنترل و نظارت، مدیریت دولتی
   -رویکردها نوین در نظریه‌های مدیریتمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها