کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

پوستر کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۲ توسط در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

-  ارایه دستاوردهای پژوهشی محققان و پژوهشگران داخلی در زمینه مدیریت
-  تبادل دیدگاه ها و بحث پیرامون موضاعات ارائه شده
-  معرفی آخرین دستاوردها و فنون مدیریتی در سطح جهان

محورهای همایش:

مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی
- مدیریت کیفیت فراگیر، بهره‌ وری و تعالی سازمانی، مدیریت عملکرد ،روشهای حل مساله
رهبری و رفتار سازمانی
- رهبری، مدیریت تحول، فرهنگ سازمانی، ارتباطات سازمانی، مدیریت تعارض، مدیریت استرس
مدیریت تولید، فرایند وعملیات
- مدیریت عملیات، مدیریت زنجیره تامین، پژوهش عملیاتی، مدیریت پروژه، مدیریت فرایندها
 مدیریت مالی
- مدیریت مالی موسسات، مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت ریسک، مدیریت تأمین مالی
 مدیریت سیستمها و فناوری اطلاعات
- مدیریت دانش، سیستم‌ های اطلاعاتی، تجارت الکترونیکی،دولت الکترونیکی، استراتژی الکترونیکی
 استراتژی و رقابت
- مدیریت استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک، تحلیل رقابتی،ادغام و خرید، پیمان‌های استراتژیک
مدیریت منابع انسانی
- آموزش و توسعه، سیستم‌های جبران خدمات، نظام‌های ارزشیابی عملکرد کارکنان، جذب و گزینش کارکنان
مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
- تحقیق و توسعه، سیاستگذاری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، استراتژی تکنولوژی، نوآوری و کارآفرینی
مدیریت بازار
- استراتژی بازار، تحقیقات بازار، صادرات و بازاریابی بین المللی، خدمات پس ازفروش، مدیریت ارتباط با مشتریان، تبلیغات، قیمت‌ گذاری
 حکمرانی، اخلاق و مسئولیت اجتماعی
- حکمرانی خوب، سازمان های غیر دولتی ،روابط دولت و بخش خصوصی، نقش شبکه ها در تصمیم گیری، الگوهای اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت پذیری و شفافیت در سازمانها، ارتباط بین بنگاه و جامعه
مدیریت عمومی
- سازماندهی و ساختار سازمانی، نظام‌های کنترل و نظارت، مدیریت دولتی، رویکردها نوین در نظریه‌های مدیریت

مدیریت بهبود کیفیت فرآیند یاددهی - یادگیری

- روش های نوین آموزشی، آموزش و فناوری اطلاعات، آموزش و ارزشیابی، آموزش و کارآفرینی، تاثیر عوامل محیطی بر آموزش

دبیر علمی همایش : دکتر سید جواد ایرانبان
دبیر اجرایی همایش : مهندس مهدی صفرپورمقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها