دومین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی

دومین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی

2nd International Congress of Medical Ethics in Iran

دومین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۸۷ تا ۳۰ فروردین ۱۳۸۷ توسط مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره

 1. مطالعات تطبیقی
  • اخلاق پزشکی از دیدگاه اسلام و سایر مذاهب
  • رویکرد فلسفی به مباحث اخلاق پزشکی
  • اخلاق پزشکی از دیدگاه حقوق ایران و سایر کشورها
 2. مباحث کاربردی اخلاق پزشکی
  • تعهدات و رفتار حرفه‌ای
  • ارتباط پزشک و بیمار
  • اتونومی و رضایت آگاهانه
  • رازداری و حقیقت‌گویی
  • خطاهای پزشکی
  • اخلاق در پژوهش
  • تخصیص منابع و عدالت
  • مسائل اخلاقی در مراقبت‌های پایان حیات
  • مباحث اخلاق پزشکی قبل از تولد انسان
  • اخلاق پزشکی در گروه‌های خاص (زندانیان، کودکان، بیماران روانی و ...)
  • مباحث نوین در پزشکی (کلونینگ، پیوند اعضاء، ژنتیک پزشکی، روش‌های کمک باروری)
 3. کاربردی کردن اخلاق پزشکی
  • آئین­نامه­ها و کدهای اخلاق پزشکی
  • کمیته­های دانشگاهی و بیمارستانی اخلاق پزشکی
 4. آموزش اخلاق پزشکی
  • آموزش سنتی و نوین اخلاق پزشکی
  • روش‌های آموزش اخلاق پزشکی
  • ضرورت و اهداف آموزش اخلاق پزشکی