دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)

دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۸ تا ۱۲ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در شهر بابل برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید