پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام

پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام

5th International Congress of The Islamic World Geographers

پوستر پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام

پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۱ تا ۱۹ مهر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه تبریز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تبریز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام

محورهای اصلی کنگره:
1- جغرافیای سیاسی – نظامی:
جهانی شدن و ﮊﺋوپلیتیک کشوهای اسلامی
بیداری اسلامی و بهارعربی :فرصت ها و چالش های پیش رو
سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران و تعامل با جهان اسلام
2- جغرافیای انسانی – شهری :
کلانشهرهای جهان اسلام : ویژگی های معماری-معضلات حاشیه نشینی
-ترافیک و آلودگی
شهر؛روستا:برنامه ریزی و فرآیندها
گردشگری و توسعه کشورهای اسلامی

3- جغرافیای طبیعی :
تغیرات اقلیمی و نقش آن در بروز چالش های اجتماعی-اقتصادی و
کشاورزی کشورهای اسلامی
ناپایداری های ﮊﺋومورفولوﮊیک:تکتونیک و هیدرولوﮊیکی کشورهای
جهان اسلام
4- جغرافیای فرهنگی-فن آوری :
"ﮊﺋومدیا" یا قدرت سازی رسانه ای جهان اسلام
نقش دین در انسجام بخشی و اتحاد اقوام
جغرافیای انرﮊی جهان اسلام و لزوم توجه به انرﮊی های نو
کابرد سنجش از راه دور وGIS در بر آورد پتانسیل های سرزمین
5- محورهای ویژه کنگره:
دریاچه ارومیه :مخاطرات و راهکارها


کمیته علمی و اجرایی:
رﺋیس کنگره:
دکتر محمد تقی علوی
دبیر علمی: دکتر علی اکبر رسولی
دبیر اجرائی: دکتر بهروز ساری صراف

اعضای کمیته علمی واجرائی:
دکتر محمد حسن گنجی
دکتر علی اکبر ولایتی
دکتر محسن رضائی
دکتر فیروز جمالی
دکتر حسن کامران
دکتر پرویز کردوانی
دکتر علی رستمی
Dr. E.Mc Bean -University of Guelph,Canada
Dr. J.Jafari -University of Wisconsin,USA
Dr. Kh. Osman Salleh -University of Malaya,Malaysia
Dr. M.M.Azizi -University of Malaya,Malaysia
Dr. M.Kozak -Mugla University,Turkey
Dr. C.Biyik -Trabzon University,Turkey
Dr. A.Demirei -Fatih University,Turkey
Dr. A.Uzun -Samsun University,Turkey
Dr. E.Ted Bryant -University of Wollongong, Australia
Dr. B.Bodaghov -University of Azerbaijan

(اسامی به ترتیب حروف الفبا)
دکتر عیسی ابراهیم زاده دکتر مجید زاهدی
دکتر محمد اخباری دکتر محمد جعفر زمردیان
دکتر حسن افراخته دکتر کرامت ا... زیاری
دکتر حسین بنی فاطمه دکتر سیاوش شایان
دکتر مریم بیاتی خطیبی دکتر سیروس شفقی
دکتر حسین بیگ محمدی دکتر میر ستار صدر موسوی
دکتر ابوالقاسم تقی زاده فانید دکتر سید یحیی صفوی
دکتر محمد حسین پاپلی یزدی دکتر محمد ظاهری
دکتر احمد پور احمد دکتر عزت ا... عزتی
دکتر محمد رضا پور محمدی دکتر قاسم عزیزی
دکتر محمد رضا ثروتی دکتر حسین عساکره
دکتر ایرج جباری دکتر بهلول علیجانی
دکتر جعفر جوان دکتر حسنعلی غیور
دکتر سعید جهانبخش اصل دکتر منوچهر فرج زاده
دکتر محمد رضا حافظ نیا دکتر محمد باقر قالیباف
دکتر اسد ا... حجازی دکتر مجتبی قدیری معصوم
دکتر عباس حسینی شمعچی دکتر رسول قربانی
دکتر رحیم حیدری دکتر ابولفضل قنبری
دکتر محمود خسروی دکتر فریبا کرمی
دکتر علی محمد خورشید دوست دکتر پیروز مجتهدزاده
دکتر مقصود خیام دکتر رحمت محمد زاده
دکتر حسن ذوالفقاری دکتر داود مختاری
دکتر محمد حسین رامشت دکتر ابولفضل مسعودیان
دکتر عبدالحمید رجائی اصل دکتر حسن مطیعی لنگرودی
دکتر معصومه رجبی دکتر حسین نگارش
دکتر هاشم رستم زاده دکتر محمد رضا نیکجو
دکتر مجید رضائی بنفشه دکتر خلیل ولیزاده کامران
دکتر محمد حسین رضائی مقدم دکتر جلیل نائبیان
دکتر محمدتقی رهنمائی دکتر عباس بخشنده نصرت
دکتر شهرام روستائی دکتر بهمن هادیلی
دکتر شهریور روستائی دکتر مجتبی یمانی

 مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام