چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام

چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام

4th International Congress of The Islamic World Geographers

چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۸۹ تا ۲۷ فروردین ۱۳۸۹ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 

محورهای اصلی چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلامامکانات و محدودیت های توسعه در کشور های اسلامی
نقش کارکرد های جغرافیایی در تقویت همگرایی و وحدت جهان اسلام
جایگاه جغرافیدانان و انجمن های جغرافیایی در نظام های تصمیم سازی و فرآیند توسعه در کشورهای اسلامی
فرآیند جهانی شدن و چالش های آن در کشورهای جهان اسلامی
کارکرد های زیست محیطی و چالش آن در جهان اسلام
انرژی های نو و جایگاه جهان اسلام
نقش گردشگری در فرآیند همگرایی فرهنگی کشورهای اسلامی
تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر کشورهای اسلامی
مدیریت منابع آب، چالش هاو فرصت ها در کشور های اسلامی
آموزش و تحقیقات جغرافیایی و چالش های آن در جهان اسلام
همکاری های منطقه ای و بین المللی رهگشای توسعه جهان اسلام
اهمیت اقتصادی و ژئو پولیتیک خلیج فارس جهان اسلام
حوزه های تمدنی کشور های اسلامی مبنای همکاری علمی و پژوهشی منطقه جنوب شرق کشور
احیاء جاده ابریشم رهگشای توسعه بازارهای مشترک اسلامی
حوضه آبریز هیرمند و نقش آن در تعمیق پیوندهای تاریخی و جغرافیایی ایران و افغانستان
بهره گیری از سوابق تمدنی ایران شبه قاره هند و نقش آن در پیوندهای جهان اسلام
موقعیت ترانزیتی سیستان و بلوچستان و نقش آن در پیوندهای جهان اسلام
موقعیت تجاری و ژئوپولیتیک بندر آزاد چابهار و نقش آن در تحکیم پیوند و توسعه جهان اسلام
امنیت و همزیستی پایدار اقوام و مذاهب اسلامی در استان سیستان و بلوچستان
اهمیت اکوتوریستی و کارکردهای زیست محیطی جنوب شرق ایران
بهره گیری ازمزیتهای نسبی قطب چشم پزشکی استان سیستان و بلوچستان در حمایت از کشورهای مسلمان منطقه

 مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام