اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2015)

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2015)

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2015)

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2015) در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ تا ۲۶ شهریور ۱۳۹۴ توسط دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:   
محورهای تخصصی:
 بهینه سازی
مدیریت و مهندسی کیفیت
مهندسی ساخت و تولید
 برنامه ریزی تولید و مدیریت عملیات
 مدیریت و کنترل پروژه
 سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت دانش و داده کاوی
 سیستمهای ایمنی، نت و پایایی
 اقتصاد مهندسی و مدیریت مالی
 مهندسی فاکتورهای انسانی
 مدیریت زنجیره تامین
 هوش مصنوعی و سیستمهای خبره
سایر

محورهای کاربردی:
· صنایع عمومی (نفت، فولاد، خودرو، کشاورزی و...)
· خدمات عمومی (حمل و نقل، آموزش، مالی و...)
· سیستمهای سلامت
· انرژی
· محیط زیست
· صنایع دفاعی
· مدیریت شهری
· گردشگری
· فناوریهای نو
· سایر