دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

2nd International Conference on Information and Knowledge Technology

دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۸۴ تا ۵ خرداد ۱۳۸۴ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش