هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز

هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز

8th International Conference on Internal Combustion Engines

پوستر هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز

هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ توسط انجمن علمی موتور ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف و موضوعات برگزاری همایش:

یک قرن و نیم است که موتورهای درونسوز همراه تمدن بشری است: در مکانهایی چراغ آن را روشن نگهداشته، در خشکی و دریا و هوا، ترابری را متحول کرده است، و در صنعت سر منشأ خدمات بی بدیلی شده است. اما در همان حال به دلیل وابستگی بسیار تنگاتنگی که موتور درونسوز با سوختهای سنگواره ای (نفتی) پیدا کرده، بار عظیمی از آلودگی هوا را، بویژه، با خود به دوش می کشد. با توجه به این که مزایای آن خدمات را نمی توان رها کرد و ضمناً از آثار نگران کنندۀ آلودگی هوا نیز نمی توان چشم پوشید، کار متخصصان موتور حساستر و دشوارتر می شود:

1- تحقیق دربارۀ احتراق و بهبود بازده آن و اصلاح فرآیندهای سه گانۀ مقدم بر آن و همزمان با آن و پس از آن، در سرلوحۀ اقدامات اساسی قرار دارد.

2- با علم به این که دسترسی به احتراق کامل جنبۀ آرمانی دارد، توجه به واکنشگرها برای جبران نواقص ناگزیر احتراق کاملاً ضروری است.

3- ساماندهی کاربردها به منظور کاهش اتلافات و تقویت بازیافت انرژی و بهره برداری هرچه منطقی تر از موتورهای درونسوز با استفاده از چشم انداز روشنی که مدیریت هوشمند برای ما باز کرده است، دیگر فقط آینده نگری محسوب نمی شود و جزو فعالیتهای روزمره تلقی می گردد.

4- همکاری با پالایشگران برای بهبود کیفیت سوختهای نفتی و روغنهای معدنی به موازات توسعۀ بکارگیری سوخت سبز و همچنین رواج دادن استفاده از سوختهای زیستی و سوختهای ترکیبی به هیچ وجه نباید کم اهمیت تلقی شود.

اینها همه بیانگر گستردگی و فشردگی فعالیتهای پژوهشی و مهندسی است که مجامع دانشگاهی و پژوهشی و صنعتی ما در پیش رو دارند و ما امیدواریم که هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز بتواند رسالت خود را در فراهم آوردن سخنگاهی برای انعکاس و انتشار هرچه بهتر نتایج آن تحقیقات ایفا کند.

موضوعات همایش:

- فناوری­های جدید در موتور (دورگه، کوچک­سازی موتور، استفاده از پرخوران و زمانبندی متغیر) - بررسی علل خرابی و فرایند بهبود قطعات
- سوخت و احتراق (روش­های عددی و شبیه­سازی، راهکارهای کاهش آلاینده­های موتور احتراقی، کاهش مصرف سوخت و سوخت­های جایگزین)
- بررسی صدا، ارتعاش و ناهنجاری در موتور
- مواد و روش­های جدید در ساخت قطعات موتور و همبندی
- موتورهای احتراق داخلی غیرخودرویی (دریایی، راه­آهنی، هوایی و دوزمانه) و موتور استرلینگ
- مدیریت موتور (راهبردهای مدیریت هوشمند، نگاشت، عیب­یابی، شبیه­سازی، فناوری حسگرها و عملگرها)
- خنک­کاری و روغن­کاری
- مباحث خودرویی (جعبه دنده، سامانه انتقال قدرت و تطابق خودرو و موتور)
- اندازه­گیری و شبیه­سازی (اندازه­گیری نوری، آزمون­های صحه­گذاری موتور، تحلیل­های سازه­ای تنش و خستگی)
- توسعه و تکوین موتور (مهندسی صنایع، کیفیت، مدیریت و چشم­انداز)

 رئیس همایش: مهندس میر سلیم
 دبیر علمی: دکتر حسینی
 دبیر اجرایی: دکتر آزادیمقالات پذیرش شده در هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز