اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران

اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران

First Iranian Creatology and Innovation Conference

اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۸۷ تا ۱۵ آبان ۱۳۸۷ توسط پژوهشکده علوم خلاقیت شناسی - نوآوری و حل مسئله ابداعی TRIZ در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورها و موضوعات کنفرانس:

محور 1: خلاقیت و نوآوری از جنبه های روانشناختی، علوم شناختی، علوم تربیتی و آموزشی (خلاقیت شناسی روانشناختی، خلاقیت شناسی پرورشی)
 - مفاهم نوین و ویژگیهای تفکر خلاق و ابداعی، تخیل خلاق
 - جنبه های شناختی فرایند خلاقیت، فراشناخت و خلاقیت
 - خلاقیت و نوآوری از دیدگاههای روانشناسی شناختی، روانشناسی رشد، روانشناسی یادگیری، روانشناسی شخصیت، روانشناسی تربیتی و غیره
- مقاهیم و ویژگیهای یادگیری خلاق، آموزش خلاق، برنامه درسی خلاق، کتاب درسی خلاق، مدرسه خلاق، دانشگاه خلاق، نقش خانواده
 - رویکردها و روشها پرورش و توسعه توانش های تفکر، خلاقیت، حل خلاق سئله، ابداع، اختراع و نوآوری برای مقاطع مختلف سنی و تحصیلی (پیش دبستانی، دبستانی، راهنمایی، متوسطه و دانشگا)
- رویکردهای آموزش تکنیک های خلاق و حل مسئله (CPS)، فلسفه و تفکر برای کودکان، TRIZ برای کودکان، کورت، TRIZ برای مدرسه و دانشگاه، و دیگر رویکردها

محور 2: خلاقیت و نوآوری از جنبه های مدیریتی، سازمانی و صنعتی، مدیریت خلاقیت و نوآوری، خلاقیت شناسی سازمانی و مدیریتی
- ساختار سازمانی متناسب با رشد و توسعه خلاقیت و نوآوری
- فرهنگ سازمانی رشد دهنده خلاقیت و نوآوری
- الگوهای مدیریت خلاق، نوآور و کارآفرین
- ویژگیهای سازمانهای خلاق و نوآور
- خلاقیت شناسی TRIZ مدیریتی
- خلاقیت و نوآوری، توسعه و تحول، مهندسی مجدد و تعالی سازمانی
- خلاقیت و نوآوری و فناوری اطلاعات
- خلاقیت و نوآوری و مدیریت دانش
- خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی سازمانی
- تحقیق و توسعه (R&D)، نوآوری فناورانه
- راهبردها و راهکارهای توسعه خلاقیت و نوآوری در سازمانها و صنایع

محور 3: روشها و فنون خلاقیت و نوآوری، مهندسی خلاقیت و نوآوری
- فنون و روشهای خلاقیت و ایده پردازی
- فنون و روش شناسی های حل خلاق مسئله (CPS)
- خلاقیت شناسی TRIZ (حل مسئله ابداعی و خلاقیت و نوآوری نظام یافته) و کاربردهای مختلف آن
- اختراع شناسی و مهندسی اختراع
- خلاقیت شناسی بیونیکی (مهندس یخلاقیت و نوآوری نیونیکی)

محور 4: خلاقیت و نوآوری از جنبه های فرهنگی و اجتماعی (خلاقیت شناسی جامعه شناختی)
- فرهنگ خلاقیت و نواوری، ویژگیهای جامعه خلاق، فرهنگ خلاق
- جنبه های جامعه شناختی ابداعات، اختراعات و نوآوریها
- موانع فرهنگی و اجتماعی خلاقیت و نوآوری
- مالکیت فکری، راهبردها و راهکارهای حمایت از نوآوران
- خلاقیت و نوآوری و رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی
- نقش رسانه ها، سینما و صدا و سیما در الگودهی و ترویج فرهنگ خلاقیت و نوآوری

سایر موضوعات مرتبط و جنبه های خلاقیت و نوآوری

 مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران