اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

1st Iranian Conference on Heat and Mass Transfer

پوستر اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۱ تا ۲۳ شهریور ۱۳۹۱ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

درباره همایش
با توجه به رشد روز افزون مباحث تخصصی مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی ، و با عنایت به اینکه برگزاری کنفرانس های تخصصی می تواند مکان مناسبی برای انتقال اطلاعات و تجربیات درآن حوزه ها باشد. پیشنهاد مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی این دانشگاه ، مبنی بر برگزاری یک کنفرانس تخصصی در حوزه انتقال حرارت و جرم در کشور عزیزمان مورد موافقت انجمن مهندسان مکانیک ایران و انجمن مهندسی شیمی ایران قرار گرفت.
لذا این کنفرانس به همت گروه مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی در بخشهای گوناگون برگزار میگردد تا محلی برای ارایه دستاوردهای پژوهشی و صنعتی به دو صورت الف) ارایه شفاهی و ب) ارایه بصورت پوستر باشد. این کنفرانس محل مناسبی است برای بحث و تبادل اطلاعات میان متخصصان دانشگاهی و صنعتی در جهت گسترش مرزهای دانش از یک سو و همچنین حرکت در جهت رفع مشکلات صنعتی کشور در این حوزه تخصصی.
بدینوسیله کمیته برگزار کننده این کنفرانس از تمامی دانشگاهیان، پژوهشگران و صنعتگران دعوت به عمل می آورد تا با مشارکت در این کنفرانس در راه گسترش و رشد کشور در این حوزه تخصصی سهیم گردند. در خاتمه خاطر نشان می سازد این کنفرانس با همکاری و حمایت علمی گروه های مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی سراسر کشور برگزار می گردد.

محورهای تخصصی کنفرانس
·انتقال حرارت جابجایی، هدایت و تشعشع
· جریانهای چند فازی
· انتقال حرارت در ابعاد میکرو و نانو
· ترمودینامیک و بهینه سازی انرژی
· انتقال حرارت و انتقال جرم در صنایع غذایی
· فرایند های انتقال حرارت و انتقال جرم درسیستمهای بیولوژیکی و مهندسی پزشکی
· محیط زیست و انرژی پاک
· انتقال حرارت معکوس
· روشهای تجربی و اندازه گیری در انتقال حرارت و جرم
· انتقال حرارت در سیستمهای الکترونیکی و میکروالکترونیکی
· پیل های سوختی
· بررسی و تعیین خواص فیزیکی
· انتقال حرارت ترکیبی
· Cryogenics
· انتقال حرارت در آتش و گسترش آن
· کاربرد انتقال حرات و جرم در صنایع نفتی
· کاربرد انتقال حرارت و جرم در صنایع حرارتی و نیروگاهیمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران