کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری

کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری

کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۳ توسط موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

- علوم رفتاری در مدیریت
- مدیریت عمومی

-رفتار در علم مدیریت و اقتصاد

- رفتار سازمانی

- علوم اجتماعی

- علوم سیاسی

- روانشناسی بالینی

- روانشناسی اجتماعی

- روانشناسی عمومی

- علوم تربیتی

- حقوق بین المللمقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری