اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین

اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین

پوستر اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین

اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۴ توسط بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان مازندران و شرکت علمی پژوهشی و مشاوره ای آینده ساز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ساری برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

-بومی‌سازی واسلامی سازی علوم انسانی درایران با رویکرد بومی - اسلامی: چالش ها و راهکارها
-اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ؛بهبود فضای کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی
-آسیب شناسی علوم انسانی اسلامی در فضای فناوری اطلاعات محور
-آسیب شناسی علوم انسانی اسلامی با رویکرد بومی - اسلامی و راهکارهای عملی شدن آن در ایران
-لزوم توجه به بومی‌سازی با رویکرداسلامی در بررسی کیفیت تدریس علوم انسانی در دانشگاه‌ها
-دانشگاه فرهنگیان و احیای علوم انسانی اسلامی با رویکرد بومی - اسلامی ،بصیرت افزایی و تحقق سند تحول بنیادین
-تبیین اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام
-بررسی تطبیقی رابطه تربیت دینی و تربیت اخلاقی با نگرش اسلامی
-نقش اسلامی سازی متون درسی در درونی شدن ارزش ها
-علوم اجتماعی و علوم تربیتی و مثلث طلایی صنعت ، دانشگاه و جامعه
-علوم اسلامی و علوم تربیتی و رویکردهای نوین پژوهشی
-روانشناسی بالینی ، روانشناسی اجتماعی ، روانشناسی عمومی با رویکرد بومی - اسلامی
-علوم سیاسی با رویکرد بومی - اسلامی
-حقوق بین الملل با رویکرد بومی - اسلامی
-چالش های پژوهش های کمی در علوم انسانی
-روش های پژوهش کیفی در علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی
-مدیریت دانش( KM ) با رویکرد بومی - اسلامی
-یافته ها و مباحث نوین در حسابداری و حسابرسی
-علوم انسانی اسلامی و فناوری های نوین آموزشی و تقویت هویت دینی و ملی
-مدیریت دولتی ، مدیریت دولتی نوین ( NPA ) ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت آموزشی ، مدیریت اجرایی و -مدیریت گردشگری و جهانگردی با رویکرد بومی - اسلامی
-مدیریت امور بانکی ، مدیریت امور فرهنگی ، مدیریت رسانه ، مدیریت آموزش عالی ، مدیریت شهری ، مدیریت خدمات -بهداشتی و درمانی ، مدیریت ریسک ، مدیریت بحران ، مدیریت مالی و مدیریت استراتژیک
-پژوهش های بنیادی و کاربردی در علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی
-مدیریت منابع انسانی ( HRM ) ، مدیریت استراتژیک منابع انسانی ( SHRM ) ، مدیریت منابع انسانی الکترونیکی ( EHRM ) و رفتار سازمانی با رویکرد بومی - اسلامی
-کارآفرینی ، اشتغالزایی و درآمدزایی رشته های مختلف علوم اسلامی و علوم انسانی اسلامی با رویکرد بومی - اسلامیمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین