سیزدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

سیزدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

13th Iranian Conference on Fuzzy Systems

پوستر سیزدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

سیزدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۲ تا ۷ شهریور ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی قزوین - انجمن سیستمهای فازی ایران در شهر قزوین برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

- فازی در مهندسی
- هوش مصنوعی
- فازی در تکنولوژی اطلاعات
- سیستم ها و مجموعه های فازی
- فازی در مدیریت و تحقیق عملیات
- کاربرد های سیتم های فازی و منطق فازی