نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

پوستر نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۵ تا ۷ مهر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه خوارزمی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

-زمین شناسی مهندسی و آب های زیرزمینی
-زمین شناسی مهندسی و فضاهای زیرزمینی
-زمین شناسی مهندسی و سازه های هیدرولیکی
-زمین شناسی مهندسی و ساختگاه سازه ها
-زمین شناسی مهندسی سنگ های ساختمانی و منابع قرضه
-زمین شناسی زیست محیطی و مخاطرات زمین شناسی
-ویژگی های زمین شناسی مهندسی سنگ ها و خاک ها
-فناوری های نوین و کاربرد آن در زمین شناسی مهندسی
-زمین شناسی مهندسی نفت و مخازن هیدروکربنی
-زمین شناسی مهندسی شریان های حیاتیمقالات پذیرش شده در نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران