هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

پوستر هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ تا ۲۸ مرداد ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گناباد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف کنفرانس:

-افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه
-توسعه همکاریهای علمی با سایر مراکز علمی کشور و جهان
-تشویق پژوهشگران و متخصصان و ایجاد فضای مناسب جهت ارائه نتایج پژوهشهای آنان

 

محورهای کنفرانس:

-قدرت
- کنترل
-الکترونیک
-مخابرات
-مکاترونیک
-مهندسی پزشکی
-کامپیوتر,IT,ICT
-آموزش مجازی

 مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران