بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران

بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران

The 22nd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2014)

پوستر بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران

بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۱ خرداد ۱۳۹۳ توسط دانشگاه شهید بهشتی در شهر تهران برگزار گردید.


بیست و دومین دوره کنفرانس مهندسی برق ایران توسط دانشگاه شهید بهشتی در اردیبهشت ماه 1393 برگزار می گردد. این کنفرانس با هدف گسترش دانش فنی و ایجاد محیطی علمی و فنی جهت تبادل اطلاعات، ارائه آخرین یافته های پژوهشی و همچنین تشویق محققان، برنامه ریزی شده است.

 

محورهای کنفرانس:

- قدرت
- الکترونیک
- مخابرات
- کنترل
- کامپیوتر
- مهندسی پزشکی

 


رئیس دانشگاه و رئیس کنفرانس: دکتر محمد مهدی طهرانچی
دبیر کمیته دائمی: دکتر مسعود شفیعی
دبیر کنفرانس و رئیس کمیته برگزاری: دکتر محمد عشقی
دبیر کمیته علمی: دکتر سید ابراهیم افجه ای