کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

International Conference on eCitizen & Cell phone 2010

کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۲ شهریور ۱۳۸۹ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنفرانس
توسعه و ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش در زمینه مباحث تلفن همراه در اجرای دولت الکترونیک
معرفی آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و کاربردی در زمینه تحقق دولت/ شهروند الکترونیک بر روی تلفن همراه
تبیین زیر ساختهای مخابراتی ارائه خدمات الکترونیکی بر روی پلتفورم تلفن همراه.
معرفی توانمندی‌های شرکتهای ایرانی و خارجی در زمینه تحقق شهروند الکترونیک و دولت الکترونیک بر روی تلفن همراه
شناسایی و معرفی زیر مجموعه هایی از شهروند الکترونیک که بر روی پلتفورم تلفن همراه قابل ارائه هستند.
بررسی فعالیت صورت گرفته تا کنون و ارائه پیشنهادات راهبردی و کاربردی برای افزایش بهره وری تلفن همراه در کارکردهای شهروند الکترونیک
شناسایی منابع انسانی توانمند در حوزه کنفرانس به منظور تولید دانش و فن آوری لازم
پیشنهاد راهکارهای مناسب جهت آموزش نیروی انسانی توانمند در حوزه شهروند الکترونیک با تلفن همراه
بررسی راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی بوسیله راهکارهای شهروند الکترونیک بر روی تلفن همراه

محور های کنفرانس:

1. بررسی راهکارها، راهبردها، چالش ها و فعالیت های انجام شده و یا قابل انجام خدمات الکترونیک در بخش های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، صنعتی، تجاری، اقتصادی و بهداشتی بر روی تلفن همراه در حوزه های :

1.1. تجارت الکترونیک
1.2. بیمه الکترونیک
1.3. بازاریابی الکترونیک
1.4. شهرداری الکترونیک
1.5. بانکداری الکترونیک
1.6. روابط عمومی الکترونیک
1.7. گردشگری الکترونیک
1.8. آموزش الکترونیک
1.9. سلامت الکترونیک
1.10. پزشکی الکترونیک
1.11 تحقیقات الکترونیک
1.12 حمل و نقل الکترونیک
1.13 گمرک الکترونیک
1.14 پلیس الکترونیک
1.15 امنیت الکترونیک
1.16 تامین اجتماعی الکترونیک
1.17 دولت الکترونیک
1.18 خرید الکترونیک
1.19 خانه داری الکترونیک
1.20 کودک الکترونیک
2.بررسی کارکردهای رسانه ای و نیز تبلیغاتی بر روی تلفن همراه
3. مطالعه موردی کشور ها، سازمانها، نهاد ها، شرکت ها و پروژه های موفق در حوزه تلفن همراه
4. تاثیرات استفاده از تکنولوژی تلفن همراه در دسترسی برابر آحاد جامعه به خدمات دولت الکترونیک، بهبود محیط زیست، و شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و چشم انداز آینده
5. بررسی طیف تاثیر خدمات ارزش‏افزوده تلفن همراه در کاهش ترافیک و سفر‏های زاید شهری، درون شهری و آسایش شهروندان
6. امنیت ارایه خدمات بر روی تلفن همراه
7. ظرفیت های فناوری تلفن همراه و فرصت های سرمایه گذاریمقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه