سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

پوستر سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۵ توسط گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی بارو گستر پارس با همکاری دانشگاه فرهنگیان استان گلستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گرگان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنگره:
کشاورزی و توسعه پایدار 

 - تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی 
 - فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی 
 - ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک 
 - علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
 - میوه های مناطق معتدله 
 - هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) 
 - مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی 
 - شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بیماری های گیاهی 
 - اقتصاد، بازاریابی ، نظام بانکی و بیمه محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار 
 - به زراعی و به نژادی در بهبود کمی و کیفی تولیدات گیاهی 
 - ریزگردها و اثرات آن بر کشاورزی 
 - ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی 
 - نقش ترویج در اکوتوریسم ، سلامت و امنیت غذایی و سیاست گذاری ها 
 - نقش تشکل ها و تعاونی ها در بخش کشاورزی 
 - نقش منابع طبیعی و محیط زیست در کشاورزی پایدار 
 - نقش IT در کشاورزی و توسعه پایدار 

منابع طبیعی و توسعه پایدار 
 - مباحث نوین در منابع طبیعی 
 - تغییر اقلیم و آلاینده های محیطی 
 - استفاده از فناوری های نوین در منابع طبیعی 
 - روشهای پالایش در منابع طبیعی 
 - ریز گردها و روشهای مقابله با آنها در منابع طبیعی 

آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک 
 - آبخیزداری و استحصال آب باران و ارزیابی طرح های آبخیز داری 
 - مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک ، آبیاری و زهکشی 
 - حفاظت و کاهش فرسایش خاک و کاربرد روش های بیولوژیک 
 - کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب 
 - مباحث نوین و کاربرد نانو تکنولوژی در علوم آب و خاک 
 - نقش آبخیزداری و مدیریت منابع آب در توسعه پایدار 
 - تغذیه خاک های کشاورزی ، رابطه آب و خاک و گیاه 
 - روشهای مصرف کود در خاک 
 - هیدرولوژی ، خاک شناسی و اقلیم شناسی 
 - اصلاح خاک های شور ، قلیایی و اسیدی 
 - پخش سیلاب ، آمایش سرزمین ، حفظ و نگهداری آب در سر شاخه ها 

مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات 
 - محصولات تراریخته 
 - بانک ژن و ذخایر ژنتیکی 
 - زراعت و اصلاح نباتات 
 - روشهای جدید به نژادی در گیاهان 
 - بیوتکنولوژی ، کشت بافت 

مدیریت ، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی 
 - صنایع غذایی و محصولات لبنی و گلخانه ای 
 - سیاست گذاری در بخش تولید و بخش اشتغال 
 - بررسی مسائل مربوط به صنعت کود و مخاطرات زیست محیطی آن 
 - بهره وری و موانع اشتغال در بخش کشاورزی 
 - مشاغل خانگی ، کارآفرینی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
 - الگوهای حمایتی بخش کشاورزی ، مدیریت در بخش تعاونی ها 


صنایع چوب و کاغذ
هواشناسی کشاورزی
آبیاری و زهکشی
علوم صنایع غذایی
 
 - مباحث نوین در علوم صنایع غذایی 
 - علوم صنایع غذایی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی 
 - بیماری های عفونی ناشی از مواد غذایی 
 - بهداشت غذایی و مسمویت غذایی 
 - فرآوری مواد غذایی گیاهی ، مواد غذایی لبنی و مواد غذایی گوشتی 
 - میکروب شناسی مواد غذایی 

علوم دامی و دامپزشکی 
 - کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی و نقش علوم دامی در توسعه پایدار 
 - تغذیه دام و طیور، نشخوارکنندگان و تهدیدات زیستی دام و طیور 
 - کاربرد گیاهان دارویی در دام و طیور 
 - مدیریت و پرورش ، بهداشت ، ایمنی و بیماریهای دام و طیور 
 - نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی 
 - روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در دام و دامپزشکی 
 - فیزیولوژی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور 
 - نقش تکنیک های تولید مثلی در تولیدات دامی 
 - دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی) 
 - بیوتکنولوژی در انتخاب ژنومیکی و شناسایی ژن های کاندید در به نژادی 
 - کاربرد روش های آزمایشگاهی در بیوتکنولوژی تولید مثل دام 
 - جایگاه بیوتکنولوژی در تشخیص و پیشگیری بیماری های دام و طیور 

علوم شیلات و آبزیان 
 - کاربرد فناوری های نوین درعلوم شیلات و آبزیان 
 - نقش آبزی پروری در توسعه پایدار 
 - تکثیر و پرورش آبزیان 
 - بهداشت و بیماری های آبزیان 
 - صید و بهره برداری 

تولیدات گیاهی و علوم باغبانی 
 - کشت گلخانه ای و تغذیه گیاهان باغی 
 - ماندگاری پس از برداشت محصولات باغی 
 - تنش های زنده و غیر زنده در باغبانی 
 - بیوتکنولوژی پس از برداشت و کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی 
 - کشت، صنعت و فرآورده های گیاهان دارویی 
 - گیاهشناسی و گیاهان دارویی باغی 
 - روشهای نوین در افزایش عملکرد گیاهان باغی و افزایش عملکرد در باغبانی 
 - هیدروپونیک ، سبزی و صیفی ، گیاه پزشکی در باغبانی 
 - الگوهای کشت در باغبانی و عملیات پس از برداشت 
 - مدیریت باغ ، پارک و تکثیر و پرورش نهال و بذر 
 - سازه های گلخانه ای ، کود و تغذیه در باغبانی 
 - به نژادی گیاهان باغی و کاربردهای نانو در باغبانی 
 - مدیریت علف های هرز ، مدیریت بیماری ها و مدیریت آفات در گیاهان باغی 
 - کابرد فناوری های نوین در علوم گیاهی و نقش علوم گیاهی در توسعه پایدار 

علوم زراعت 
 - تغییرات آب و هوایی و نقش آن در زراعت 
 - کاربردهای نانو تکنولوژی و کاربردهای بیوتکنولوژی در علوم زراعت 
 - مباحث نوین در زراعت و مبانی افزایش عملکرد در گیاهان زراعی 
 - تنش های بیولوژیک و غیر بیولوژیک در زراعت 
 - زراعت ملکولی ، مدل سازی در زراعت ، اگروتروریسم 
 - روشهای افزایش عملکرد در گیاهان زراعی و روشهای به زراعی در گیاهان زراعی 
 - فیزیولوژی عملکرد در گیاهان زراعی ، معرفی تیپ های ایده آل گیاهی در زراعت 

علوم جنگل و مرتع 
 - علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع 
 - روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع 
 - جنگل و جنگل نشینان ، بهره برداری و حمل و نقل جنگل 
 - مهندسی جنگل ، ساختار و توالی جنگل 
 - سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی 
 - کاربرد فناوریهای نوین در علوم جنگل و مرتع 
 - جنگلداری و مدیریت جنگل ، محصولات غیر چوبی جنگل 
 - نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پایدار و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست جنگل 
 - پرورش جنگل ، جنگل شناسی و اکولوژی جنگل 
 - اقتصاد ، اکوتوریسم ، گردشگری و مسائل اجتماعی جنگل 
 - آنالیز و ارزیابی وروش های بررسی پوشش گیاهی مراتع 
 - اصلاح، احیاء و توسعه مراتع ، اکولوژی کمی و بررسی جوامع گیاهی مراتع 
 - مدیریت چرای دام و سیستم های رمه گردانی 
 - کیفیت و ارزش غذائی گیاهان مرتعی در تغذیه دام 
 - محصولات فرعی مراتع و ارزیابی طرح های مرتعداری 
 - مسائل اقتصادی و اجتماعی مراتع ، اقتصاد مرتع 

 نانو تکنولوژی در کشاوزی 
 - نقش نانو ذرات در کشاورزی و تهیه و سنتز نانو ذرات از گیاهان 
 - کاربرد نانو ذرات در گیاهپزشکی و در گیاهان دارویی 
 - نقش نانو کودها در افزایش عملکرد گیاهان زراعی 
 - نقش نانو کمپوزیت ها و نانو فیلترها در کشاورزی 
 - نانو حسگرها و نانو بیوتکنولوژی در کشاورزی 
 - نقش نانو تکنولوژی در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زارعی و باغی 
 - کاربرد نانو تکنولوژی در صنایع غذایی ، علوم دامی ، محیط زیست و منابع طبیعی 

 بیابان و بیابان زدایی 
 - ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی 
 - بیابانزائی و بیابانزدائی ، فرسایش بادی و ریز گردها 
 - اهمیت مناطق بیابانی ، اصلاح و احیاء پوشش مناطق بیابان 
 - کاربرد فناوری های نوین در مطالعات بیابانزدایی 
 - بیابانزایی و توسعه پایدار 
 - خاک های مناطق بیابانی و مبارزه با شورشدن اراضی بیابانی 

مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت 
 - زمین لرزه ، رانش زمین ، سیل و مخاطرات دریایی 
 - آتش سوزی در جنگل ها و مراتع 
 - خشکسالی و تغییرات اقلیمی 
 - طوفان ، صاعقه و ریزگرد 
 - کاربرد فناوری‌های نوین در مدیریت سوانح طبیعی 
 - نقش مدیریت سوانح طبیعی در توسعه پایدار 
 - اکو توریسم و تفرجگاه ، مدیریت بهره وری از طبیعت 
 - حیات وحش و استفاده چند منظوره 

مدیریت انرژی و توسعه پایدار 
 - انرژی های تجدید پذیر (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و …)
 - انرژی های تجدید ناپذیر (نفت، گاز، زغال سنگ و... )
 - مدیریت بهینه انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف 
 - محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد 
 - آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی 
 - نقش پدافند غیر عامل در حفظ و تامین منابع انرژی و محیط زیست 
 - سیاست‌های غیرقیمتی مدیریت عرضه و تقاضای انرژی 
 - فن‌آوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی ، ضرورت امنیت و پایداری انرژی 
 - سیستم های انرژی، روش ها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی 
 - روش های استقرار سیستم جامع مدیریت انرژی در سازمان ها و نقش آن 
 - نقش فن آوری های نوین و مدیریت انرژی ، مدیریت انرژی و نقش آن بر بازار 
 - راه‌کارهای مدیریت و بهینه‌سازی عرضه و تقاضای انرژی ، استانداردها و معیارهای آن 
 - تاثیر اقلیم و شرایط جغرافیایی بر مدیریت عرضه و تقاضای انرژی 
 - شیوه های مختلف استحصال و چالش های توسعه انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد در ایران 
 - بومی سازی فن آوری استحصال انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد 

 پدافند غیرعامل در کشاورزی و محیط زیست 
 - نقش پدافند غیرعامل در توسعه پایدار 
 - آینده‌پژوهی و استفاده از روش های نوین برای مقابله با تهدیدات نوپدید 
 - نقش پدافند غیر عامل در تامین امنیت غذایی کشور 
 - نقش پدافند غیر عامل در تغییرات تعمدی اقلیم و اثرات آن در بخش کشاورزی 
 - نقش پدافند غیر عامل در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و امنیت زیستی 
 - نقش آموزش و فرهنگ سازی پدافند غیر عامل بمنظور توانمندی‌ بخش کشاورزی 
 - کاربرد فناوری‌های نوین در پدافند غیرعامل بخش های کشاورزی,منابع طبیعی و محیط زیست 

 تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشاورزی 
 - نقش فعالیت های انسانی در تغییر اقلیم ، علل و عوامل تشدید کننده تغییر اقلیم 
 - تغییر اقلیم و استراتژی بخش کشاورزی و چالش منابع آب 
 - اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و باغبانی ، جنگل ها ، مراتع وروند بیابانزائی 
 - تغییر اقلیم ، تهدید یا فرصت 
 - اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی و محیط زیست و پدیده خشکی و خشکسالی 
 - پرورش نشخوار کنندگان و پیامد تغییر اقلیم 
 - اثرات تغییر اقلیم بر گردشگری و شیوع یبماری ها و آفات 
-  توسعه پایدار کشاورزی مبتنی بر تغییر اقلیم 
 - قوانین زیست محیطی وتغییر اقلیم و مدیریت انرژی متناسب با تغییر اقلیم 

 زیست بوم پایدار و توسعه 
 - محیط زیست ، اجتماع ، اقتصاد و زیست بوم پایدار 
 - پایداری زیست بوم و فن آوری های نوین مدیریت جامع زیست بومی 
 - حفظ و احیا منابع طبیعی پایه و راهکارهای بهره برداری بهینه زیست بوم پایدار 
 - ارزش گذاری اقتصادی و حسابداری سبز زیست بوم ها 
 - شهر سالم و اصول مهندسی بوم شهر تغییرات اقلیمی، ظرفیت های زیستی سرزمین و پیامدهای زیست محیطی 
 - مدیریت پسماند و زیست بوم ، تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار 
 - صنعت خدمات کشاورزی و بهره برداری پایدار از زیست بوم و نظام های کشاورزی دوستدار محیط زیست 

 محیط زیست انسانی و توسعه پایدار 
 - مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست 
 - روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی 
 - استاندارسازی، سیستم های مدیریتی،ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
 - آلودگی ها (آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی 
 - مدیریت انرژی ، گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین 
 - اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست 
 - تنوع زیستی و توسعه پایدار ، مدیریت پسماند و بازیافت 
 - کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست و نقش محیط زیست در توسعه پایدار 
 - مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری ، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) 

 محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار 
 - تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده 
 - مدیریت و حفاظت از پستانداران و آبزیان دریایی 
 - جغرافیا و برنامه ریزی (طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)
 - مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار 
- زمین شناسی زیست محیطی و مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر زنتیکی 
- مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، طوفان و گرد و غبار) 
- روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی 

 محیط زیست ، هوا و صوت 
-  پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و متحرک 
-  ارائه و بررسی طرح های جامع کاهش آلودگی هوا 
-  شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی 
-  پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 
-  شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی 
-  استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار 
-  ریز گردها و اثرات زیست محیطی آن 
-  مدل سازی انتشار آلودگی هوا و ابعاد بهداشتی و روانشناختی تاثیرات آلودگی هوا 

 محیط زیست ،آب و فاضلاب 
-  انواع آلاینده های آب ، فاضلاب شهری و تصفیه آن 
-  مهندسی آب و فاضلاب 
-  فن آوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های آب 
-  تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی 
-  خشک شدن تالاب ها و علل خشکسالی سال های اخیر 
-  مدیریت کاهش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی 
-  اثرات زیست محیطی افت آب های زیرزمینی 
-  استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده ها و پساب های تصفیه شده 
-  مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب 
-  روش های نوین آبیاری مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی 

مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری 
-  فضای سبز و محیط زیست شهری 
- شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست ، شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن 
-  اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها 
-  اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها 
-  مسائل محیط زیست کلان شهرها ، مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها 
-  ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها 
-  حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن 
-  کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست 
-  اکولوژی شهری ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک 
-  توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها 
-  اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها 
-  ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری 
-  طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست 
-  نقش و جایگاه فضای سبز در طرح‌‌های توسعه و عمران شهری و روستایی 
-  اصول و مبانی برنامه ریزی، طراحی و اجرای فضای سبز و منظر شهری 

 توریسم ، گردشگری ، طبیعت گردی و توسعه پایدار 
-  گردشگری مذهبی در ایران ، باورهای مذهبی و توسعه گردشگری 
-  گردشگری و اقتصاد ملی ، گردشگری و تولید ملی 
-  مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری 
-  استانداردسازی خدمات گردشگری 
-  زیر ساخت های گردشگری و صنایع وابسته 
-  گردشگری به عنوان صنعت جایگزین 
-  نظام بانکداری کشور و توسعه گردشگری 
-  گردشگری و توسعه کارآفرینی ،گردشگری و سرمایه گذاری 
-  رویکردهای نوین در صنعت گردشگری 
-  فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری 
-  اکوتوریسم و گردشگری معاصر 
-  گردشگری و انرژی های نو و پایدار 
-  آسیب شناسی مدیریت گردشگری در ایران 
-  ارزیابی نقش و مشارکت بخش خصوصی در صنعت گردشگری 
-  موانع و محدودیت های فرهنگی موثر بر توسعه صنعت گردشگری 
-  نظام مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری کشور 
-  گردشگری ، ایمنی و امنیت ، گردشگری و محیط زیست 
-  مدیریت نام و نشان تجاری (برند) در مقاصد گردشگری 
-  گردشگری شهری ، روستایی، عشایری ومدل های اقلیمی 
-  گردشگری، جغرافیا واکوسیستم های آبی وتالابی 
-  گردشگری در سواحل ، گردشگری و امنیت 
-  گردشگری در مناظق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی 
-  استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری 
-  تغییرات آب و هوایی و گردشگری 
-  گردشگری مذهبی ، فرهنگی 
-  گردشگری و موزه ها ، ژئوتوریسم، اقتصاد و توسعه پایدار 
-  گردشگری الکترونیک ، گردشگری و جهانی شدن 
-  گردشگری و زنان ، گردشگری و معماری 
-  گردشگری وموسیقی های محلی 
-  نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری 
-  آموزش و تورگردانی گردشگری 
-  گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی و... )

زیست شناسی
-  علوم گیاهی
-  علوم جانوری
-  علوم سلولی و مولکولی
-  علوم دریایی و اقیانوسی
-  میکروبیولوژی
-  بیوتکنولوژی
-  بیوفیزیک
-  بیوشیمی
-  ژنتیک
-  زیست شناسی و توسعه پایدار

زمین شناسی
-پترولوژی
-ژئوفیزیک
-آتشفشان شناسی
-زمین شناسی ایزوتوپی
-زمین شناسی زیست محیطی
-تکتونیک و زمین شناسی ساختمانی
-ژئوشیمی
-رسوب شناسی
-زمین شناسی نفت
-سنجش از دور و GIS 
-ژئوتوریسم، زمین پزشکی
-دیرینه شناسی و چینه شناسی
-هیدرولوژی
-زمین گیاه شناسی
-زمین باستانی
-زمین شناسی مهندسی
-زمین شناسی اقتصادی و معدنکاری
-کانی شناسی و فراوری کانیهامقالات پذیرش شده در سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی