اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال

اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال

1st International Conference on Urban Construction in the Vicinity of Active Faults

پوستر اولین کنفرانس بین المللی ساخت  ساز شهری در مجاورت گسل های فعال

اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۰ تا ۱۴ شهریور ۱۳۹۰ توسط شهرداری تبریز و دانشگاه تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، تح در شهر تبریز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

محور های علمی کنفرانس

T1: مهندسی لرزه شناسی
1. رفتار سازه های ساخته شده (احداثی) بر روی گسلهای فعال
2. شبکه های لرزه ای و سیستم های کنترل
3. لرزه شناسی همزمانی
4. مطالعات حرکات نیرومند
5. ارزیابی خطر لرزه ای
6. پیش بینی و شبیه سازی حرکات نیرومند زمین
7. آسیب های ناشی از گسیختگی زمین بر روی سازه ها زمان وقوع زلزله
8. ارزیابی و مدیریت ریسک سد ها در مناطق بحرانی و لرزه خیز

T2: مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای
1- رفتار القا شده خاک ناشی از زمین لرزه
2- تاثیرات مکانی ریز پهنه بندی
3- اندر کنش خاک – سازه
4- طراحی شالوده ها
5- ابزاربندی های آزمایشگاهی و تست های میدانی
6- شریان های حیاتی و سازه های زیر زمینی
7- سدها و سازه های خاکی(سدهای خاکی)
8- پایداری شیب ها با تاکید بر منطقه تبریز
9- زیر پهنه بندی لرزه ای شهر تبریز
10- آئین نامه های طراحی ژئوتکنیک

T3: مقاوم سازی لرزه ای سازه های مهندسی
1- پل ها
2- سدها
3- تاسیسات زیر بنای
4- مصالح و سیستم های سازه ای
5- برج ها و سازه های عظیم
6- آئین نامه های مقاوم سازی برای ساختمانهای موجود
7- ساختمانهای تاریخی و آثار باستانی
8- آئین نامه ها برای سازه های مهندسی
9- مطالعات تجربی
10- رفتارسنجی ایمنی سازه ها
11- نوسازی و ترمیم ساختمانهای تاریخی تبریز
12- اجرای لرزه ای سازه های پیش ساخته شده تبریز
13- سبک سازی صنعتی با مصالح موجود در قلمرو منطقه تبریز
14- رفتار لرزه ای سازه ای بتنی در شهر تبریز
15- ساخت و ساز در مجاورت گسلها و آئین نامه های مربوطه
16- کنترل سازه ای
17- امنیت لرزه ای برای نیروگاه های هسته ای

T4: مدیریت ریسک در مناطق لرزه خیز
1- خط مشی و سیاست بیمه گذاری در رابطه با برنامه ریزی مناطق لرزه خیز
2- آثار و نشانه های زمین لرزه های اخیر
3- ارزیابی ریسک و مدیریت بحران
4- ساخت و سازهای ایمن و پایدار
5- کاهش ریسک فاجعه براساس طراحی کاربری  زمین
6- سناریوهای لرزه ای
7- آمادگی و آموزش عمومی در مواجهه با خطرات زلزله
8- کاهش آسیب پذیری ناشی از زمین لرزه و برنامه ریزی اضطراری
9- نگرشی بر توسعه تحلیل خطر لرزه ای
10- برنامه ریزی اراضی در حال توسعه مجاور و یا بر روی گسل های فعالمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال