کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر

کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر

International Conference on Engineering and Computer Science

پوستر کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر

کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۵ تا ۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر نجف آباد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


Main Topics:

 •  Artifitial Intelingence
 •  Cloud Computing & Big Data
 •  Computer Networks
 • Computer Architecture
 • Data Mining
 •  Distributed Systems
 • Image Processing
 • Information Technology
 • Natural Language Processing
 • Robotics
 • Software Engineering
 • Social Networks
 • Intelligent Computing


مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر