ششمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران

ششمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران

6th Iranian Cardiovascular Congress

پوستر ششمین  کنگره مشترک قلب و عروق ایران

ششمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۶ توسط انجمن علمی قلب و عروق ایران و انجمن جراحان قلب ایران، انجمن بیهوشی قلب ایران، انجمن پرستاران قلب ایران، انجمن اکوکاردیوگرافی ایران، انجمن گردانندگان قلب و ریه مصنوعی در شهر تهران برگزار گردید.


همایش های همزمان: 
بیست و سومین کنگره انجمن قلب ایران 
یازدهمین کنگره انجمن بیهوشی قلب ایران  
ششمین کنگره انجمن پرستاران قلب ایران 
دوازدهمین کنگره انجمن جراحان قلب ایران 
اولین همایش الکتروفیزیولوژی قلب ایران
دهمین کنگره انجمن اکوکاردیوگرافی ایران 
دهمین کنگره انجمن تکنولوژی گردش خون 
یازدهمین کنگره انجمن فیزیوتراپی قلب ایران