سومین کنفرانس مجازی بین‌المللی مهندسی کامپیوتر و دانش

سومین کنفرانس مجازی بین‌المللی مهندسی کامپیوتر و دانش

3rd International EConference on Computer & Knowledge Engineering

پوستر سومین کنفرانس مجازی بین‌المللی مهندسی کامپیوتر و دانش

سومین کنفرانس مجازی بین‌المللی مهندسی کامپیوتر و دانش در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۲ تا ۱۰ آبان ۱۳۹۲ توسط گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.


این کنفرانس سالانه به ابتکار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد و به صورت مجازی برگزار می‌شود و از جمله اهداف برگزاری آن، پیشبرد دانش و فناوری‌های نوین در حوزه مهندسی کامپیوتر و دانش، هم‌افزایی علمی و فناورانه و انتشار یافته‌های نو و بدیع در این زمینه علمی می‌باشد.