اولین کنفرانس الکترونیکی بین المللی کنترل،مدارهای الکتریکی،ارتباطات و شبکه های هوشمند

اولین کنفرانس الکترونیکی بین المللی کنترل،مدارهای الکتریکی،ارتباطات و شبکه های هوشمند

پوستر اولین کنفرانس الکترونیکی بین المللی کنترل،مدارهای الکتریکی،ارتباطات و شبکه های هوشمند

اولین کنفرانس الکترونیکی بین المللی کنترل،مدارهای الکتریکی،ارتباطات و شبکه های هوشمند در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۳ تا ۶ آذر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


The International Conference on Control, Electronics, Communication and Smart Grids (ICCECSG 2014), as a part of the ICTCK 2014, is an annual conference for presentation of the latest research findings and innovations in the fields of electrical and electronics, and bio-medical engineering, which will be held on 26-27 November 2014.

 

محورهای کنفرانس:

Control System Engineering

Communication Engineering

Electronics Engineering

Power system Engineering and Smart Energy Grids Technology

Nanoengineering Option in Electrical Engineeringمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس الکترونیکی بین المللی کنترل،مدارهای الکتریکی،ارتباطات و شبکه های هوشمند