هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

8th International Congress on Civil Engineering

هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشگاه شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.


اهداف:
هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، عرصه ای بین المللی را برای اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها، محققین، نخبگان، متخصصین، حرفه ورزان، مهندسین، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، و نمایندگان سازمان های دولتی و غیر دولتی در کلیّه زمینه های مهندسی عمران و محیط زیست فراهم می آورد تا در آن آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و فناوری مهندسی عمران و محیط زیست در معرض ارائه و تبادل و تضارب افکار قرار گیرد. کنگره تلاش دارد تا نوآوری ، اجرا و ایمنی پروژه های مهندسی عمران را، که بر جامعه بشری و زیستگاه انسانی و محیط طبیعی آن اثرگذار است ارتقاء بخشد. عناوین اصلی برگزیده شده برای کنگره هشتم، "پیشرفت های نو در مهندسی عمران و روند گسترش آن" و "آموزش و اخلاق در مهندسی عمران" میباشند.

موضوعات:
فناوری اطلاعات
محیط زیست
آب
راه و حمل و نقل
نقشه برداری
مصالح ساختمانی
مدیریت و فناوری ساخت
خاک، پی و ژئوتکنیک
زلزله
آسیب پذیری و مقاوم سازی
سازهمقالات پذیرش شده در هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران