هفتمین کنگره سرامیک ایران

هفتمین کنگره سرامیک ایران

7th Iranian Ceramic Congress

هفتمین کنگره سرامیک ایران در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط انجمن سرامیک ایران در شهر شیراز برگزار گردید.


محورها و موضوعات کنگره:
سرامیک های مهندسی و پیشرفته
سرامیک، انرژی و محیط زیست
اصول، مبانی و خواص سرامیک
نانوسرامیک ها و نانوتکنولوژی
دیرگداز، شیشه و سرامیک های سنتی
فرآیند ساخت و تولید
استراتژی و نقشه راه سرامیک (Road Map)

اهداف کنگره:
کنگره هفتم نهادینه نمودن نوآوری و فناوری علم و صنعت در حوزه سرامیک را هدف دارد تا در راستای استراتژی و چشم انداز توسعه صنعتی کشور زمینه های بنیادی دسترسی به رتبه اول این صنعت را در میان کشورهای منطقه فراهم آورد. رسیدن به رتبه اول در صنایعی چون کاشی، چینی، شیشه، دیرگداز، سرامیک های صنعتی و بالاخره سرامیک های پیشرفته دور از دسترس بوده و برای رسیدن به این اهداف می بایستی از کنار هم قراردادن تشکلهای علمی و صنعتی حمایت کامل نمود.

کنگره هفتم با هدف کاربردی نمودن و تعیین استراتژی لازم در فرهنگ سازی رابطه صنعت با دانشگاه و مخصوصاً در خصوص توسعه زمینه های علمی و تحقیقاتی سرامیک های نوین و پیاده نمودن آنها در بخش صنایع متمرکز خواهد شد.مقالات پذیرش شده در هفتمین کنگره سرامیک ایران