دومین کنگره سرامیک ایران

دومین کنگره سرامیک ایران

2nd Iranian Ceramic Congress

دومین کنگره سرامیک ایران در تاریخ ۲ آبان ۱۳۷۴ تا ۴ آبان ۱۳۷۴ توسط انجمن سرامیک ایران و دانشگاه علم و صنعت ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره سرامیک ایران