اولین کنگره بین المللی زیست پزشکی ایران

اولین کنگره بین المللی زیست پزشکی ایران

International Congress on Biomedicine

پوستر اولین کنگره بین المللی زیست پزشکی ایران

اولین کنگره بین المللی زیست پزشکی ایران در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۶ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۶ توسط انستیتو پاستور ایران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران و موسسه مطالعاتی نسیم پژوه امید در شهر تهران برگزار گردید.


این کنگره توسط انستیتو پاستور ایران با حمایت 40 دانشگاه بین المللی و با همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران و همچنین پشتیبانی موسسه مطالعاتی نسیم پژوه امید سازماندهی شده است.
ICB با نگرش جذب دانشمندان برجسته جهان، محققان و پزشکان از طیف های گسترده ای از رشته های مرتبط با حوزه علوم پزشکی و زیست شناسی در سطح آمریکای شمالی، اروپا و آسیا برگزار می گردد. این کنگره شامل پانل هایی با موضوعات تکمیلی و همپوشانی کننده در حوزه سلامت بشر تنظیم و در قالب ارائه سخنرانی های شفاهی کوتاه، پوستر و همچنین کارگاه های آموزشی در مدت 4 روز ارائه می گردد.