هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

17th Iranian Conference on Biomedical Engineering

پوستر هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۸۹ تا ۱۳ آبان ۱۳۸۹ توسط انجمن مهندسی پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


زمینه های اصلی کنفرانس:
1- بیوالکتریک هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران :
 پردازش سیگنال های حیاتی، پردازشتصویر پزشکی، سیستم های تصویرگری پزشکی، بیو اینسترومنت، بیوسنسورها، مدلسازی کنترل سیستم های بیولوژیکی، سیستم های عصبی عضلانی، علوم شناختی، تله مدسین، رباتیک، اولتراسوند پزشکی، بیو الکترومغناطیس، الکتروفیزیولوژی و سایر زمینه های وابسته
 
2 - بیومکانیک:
بیومکانیک حرکت، بیومکانیک استخوان، جراحی به کمک رایانه و ربات، مکانیکسیالات در عروق، بیومکانیک سیستم تنفسی، بیومکانیک ورزش، بیومکانیک توانبخشی و اندام مصنوعی، بیومکانیک شغلی و صدمات، بیومکانیک عضلات و ستون فقرات، کاشتنی ها و تصحیح اندام، سایر زمینه های وابسته
 
3 -  بیو مواد :
زیست سازگاری، پلیمر در پزشکی، سرامیک در پزشکی، فلزات در پزشکی، کامپوزیت در پزشکی، سیستم های رهایش دارو، مهندسی بافت، مباحث ترمودینامیکی، نانو بیومواد،پدیده های نو در بیو مواد، سایر زمینه های وابسته
 
4 -  بیو فیزیک و فیزیک پزشکی :
 پرتو درمانی و پرتو نگاری ، پزشکی هسته ای، سیستم های نوری در پزشکی، لیزردرمانی، اولتراسوند، سایر زمینه های وابسته
 
5 - بیوانفورماتیک و انفورماتیک پزشکی :
تحلیل محاسباتی داده های بیولوژیکی، داده کاوی و مدل سازی تصادفی بیوانفورماتیک، ژنومیک محاسباتی، هوش مصنوعی و منطق فازی در بیو انفورماتیک، کاربردهایبیوانفورماتیک، فن آوری اطلاعات در مهندسی پزشکی، سلامت و بهداشت الکترونیکی، سایرزمینه های وابسته
 
6 -  نانو در مهندسی پزشکی
 
7 -  ارزیابی تجهیزات و تکنولوژی پزشکی (HTA)
 
8 -  سایر زمینه های مرتبط دیگر
 
شرایط ارسال و پذیرش مقالات: 
 •مقالات بایستی حاوی آخرین یافته های علمی محققین در زمینه های اصلی کنفرانس بوده، قبلاً در هیچ مجله یا کنفرانس دیگری چاپ یا ارائه نشده باشد وهمچنین در شرایط چاپ یا داوری در جای دیگری نباشد. مقالات مروری مورد قبول نخواهدبود.
 •ارسال مقاله تنها به صورت الکترونیکی و از طریق سایت کنفرانس بابارگذاری کردن فایل آن (آپلود) انجام می گیرد.
• مقالات انگلیسی و فارسی در فرمتpdf  و doc مطابق فرمت اعلام شده در سایت تهیه و ارسال گردد. مقالات انگلیسی مطابق با فرمت مقالات کنفرانس IEEEاست.
• مقالات باید کامل و شامل عنوان، چکیده، کلمات کلیدی، مقدمه، هدف و رویکردهای مطرح، روش کار و مواد، نتایج و جمع بندی و مراجع باشد.
 •مقالات به دو صورت فارسی (حداکثر در 6 صفحه) و انگلیسی (حداکثر در 4 صفحه) پذیرفته می شود.
• مقالات بایستی تا قبل از تاریخ 30/4/1389 از طریق سایت کنفرانس دریافت شده باشد.
• مقالات ارسال شده با پست یا نمابر به هیچ وجه پذیرفته نمی شود.

مقالات پذیرش شده در هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران