سومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران

سومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران

پوستر سومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران

سومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۵ تا ۴ شهریور ۱۳۹۵ توسط دانشگاه خاتم تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

-  دوزی‌متری و اندازه‌گیری میدان‌های الکترومغناطیسی
-  ایمنی و آنالیز ریسک سلامت، استانداردها و سیاست‌ها
-  اثرات بیولوژیکی، فیزیولوژیکی و مطالعات اپیدمیولوژیکی، محیطی و عمومی
-  سازگاری الکترومغناطیسی
-  حفاظت در برابر میدان‌های الکترومغناطیسی
-  تجهیزات تولید میدان و تابش
-  بیومغناطیس، ذرات و مواد مغناطیسی
-  ثبت و تحریک الکتریکی در تشخیص و درمان
-  تحریک مغناطیسی در تشخیص و درمان
-  تشخیص و پایش مغناطیسی
-  تحریک الکتریکی مغناطیسی کارکردی، FNS، FES
-  جداسازی الکتریکی و مغناطیسی سلول
-  تخریب گرمایی و هایپرترمی مغناطیسی
-  الکترومگنتوتراپی
-  منفذسازی الکتریکی و دارودرمانی الکتریکی
-  شبیه‌سازی و مدل‌سازی
-  سازوکارهای جذب و برهم‌کنش
-  حساسیت‌سنجی الکترومغناطیسی و رادیوبیولوژی
-  برش‌نگاری امپدانسی
-  مغناطونگاری
-  لیزر
-  تصویربرداری و ترمومتری