دومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران

دومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران

Iranian Conference on Bioelectromagnetic

پوستر دومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران

دومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۲ تا ۲۹ آذر ۱۳۹۲ توسط انجمن مهندسی پزشکی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


موضوعات کنفرانس:

- دوزیمتری و اندازه­‌گیری میدان­های الکترومغناطیسی
- ایمنی و آنالیز ریسک سلامت ، استانداردها و سیاست
- اثرات بیولوژیکی، فیزیولوژیکی و مطالعات اپیدمیولوژیکی، محیطی و عمومی
- سازگاری الکترومغناطیسی
- حفاظت در برابر میدان­های الکترومغناطیسی
- تجهیزات تولید میدان و تابش
- بیومغناطیس، ذرات و موادمغناطیسی
- ثبت و تحریک الکتریکی در تشخیص و درمان (الکترودیاگنوسیس)
- تشخیص و پایش مغناطیسی
- جداسازی سلولی الکتریکی و مغناطیسی سلول
- تخریب گرمایی و هایپرترمی مغناطیسی
- تصویربرداری و ترمومتری
- تحریک الکتریکی مغناطیسی کارکردیFES , FNS
- الکترومگنتوتراپی
- منفذسازی الکتریکی و دارو درمانی الکتریکی
- شبیه سازی و مدلسازی
- ساز وکارهای جذب و برهم­کنش
- حساسیت سنجی الکترومغناطیسی و رادیوبیولوژی
- برش­‌نگاری امپدانسی
- دارورسانی مغناطیسی
- مغناطونگاریمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران