سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

13th International Congress on Breast Cancer

پوستر سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و وزارت بهداشت و درمان و جامعه جراحان ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.این کنفرانس تحت حمایت مجموعه سیویلیکا نمی باشد و مقالات آن پس از برگزاری در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه نمی شوند.


محور های "سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان"

- اپیدمیولوژی

- اتیولوژی

- ریسک فاکتور ها

- پیشگیری و غربالگری

- بیولوژی ملکولی و ژنتیک

- تازه های تشخیص و مرحله بندی

- تازه های درمانی

- توانبخشی

- مسائل روانی و اقتصادی- اجتماعی

- سلامت معنوی

- تغذیه

–داروسازی